REKLAMÁCIA A VRÁTENIE TOVARU

AKO REKLAMOVAŤ TOVAR?

Pred prevzatím a zaplatením zásielky od doručovateľskej spoločnosti, vám odporúčame na mieste skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

V prípade reklamácie nám zašlite reklamovaný tovar vrátane príslušenstva spolu s kópiou faktúry, popisom závady a vašimi kontaktnými údajmi (spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail) na adresu:
Lenka Rumlerová-JURKY, 1. Mája 2050/2, 069 01 SNINA 

Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradíme my.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe (24 mesiacov), má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradíme vám vadný výrobok novým.

Reklamáciu tovaru vybavujeme čo najrýchlejšie, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie.
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Na tovar, ktorý si ponecháte sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 2 roky.
Tovar zostáva až do zaplatenia zásielky vlastníctvom spoločnosti JURKY.

OWUxMGQ